Mijn aanpak van de bryzoën studie

Switch to English
English

 1. Introductie
 2. Weblog
 3. Dank
 4. Bronnen en links
 5. Beschrijving methode
 6. Zoeken

Introductie

Al duikend in Nederlandse meren kom je van alles tegen. Als je goed kijkt onder andere Bryozo n, ook wel mosdieren genoemd. Meestal leven ze een verborgen bestaan, maar sommigen zijn vrij gemakkelijk te vinden.
De eerste keer dat ik bewust een bryozo zag, was dat Cristatella mucedo die massaal op een in het water hangende tak groeide. Ik wist niet wat het was en ging op zoek.
Ik raakte daardoor gefacineerd en heb in deze website mijn kennis, ervaring en foto's bij elkaar gebracht.

Voor waarnemingen onderwater gebruik ik deels een onderwaterloupe en deels een digitaal fototoestel (Canon S50 en Canon A640) in onderwaterhuis en met onderwaterflitser (Ikelite DS 50, DS 125). De A640 heeft de andere camera's vrijwel vervangen aangezien de macro optie goed is (1 cm) en de resolutie beter (10 Mpixel).
Ik gebruik de S50 camera in combinatie met macro voorzetlenzen van Sea&Sea of Inon (afwisselend). Van Inon gebruik ik inmiddels 2 of 3 macrolenzen op elkaar om voldoende detailrijke beelden te krijgen. De Canon A640 kan het zelf bijna net zo goed.
Een voordeel van een digitale compacte camera boven een SLR camera is dat het goed mogelijk is om voldoende dichtbij te komen voor een macrofoto, ook als de bryozo in een spleet of onder een plank groeit. En ja ik weet dat SLR camera's een beter macro bereik hebben, maar de behuizing is lomp en de dome-poort kwetsbaar.
De foto's zijn voor wat betreft de kleur niet altijd correct belicht, door de veenkleur van het water en door de kleur van de flitser - ze worden relatief te geel. Waar mogelijk wordt dit door mij gecorrigeerd.

Al duikend waarnemen geeft de mogelijkheid om de bryozo n in situ te bekijken. Aangezien ik vrijwel elke week minstens n keer op de zelfde plek ga duiken, het hele jaar door, ontstaat voor mij een uniek beeld van de dynamiek van de bryozo n dor het jaar heen.
Omdat ik bryozo n vooral waarneem tijdens het duiken, is mijn aanpak, de beschrijving van de soorten en vooral ook de zoeksleutel gericht op het herkennen en determineren van bryozo n in situ, eventueel aangevuld met analyse van onderwater macrofoto's. Deze aanpak wijkt significant af van de in de literatuur algemeen gehanteerde aanpak waarbij middels bemonstering met fijne schepnetten en/of dreggen materiaal verzameld wordt voor latere bestudering in het laboratorium. Deze collectiemethode dwingt een gerichtheid op statoblasten af, omdat die dominant zijn in het verkregen materiaal.

Sinds de eerste versie van deze website ben ik een microscoop gaan gebruiken om mijn bryozo studies te verdiepen. Zoals elders op de site te zien is maak ik ook foto's door mijn microscopen. Ik ben recent een speciale sectie over statoblasten begonnen en ben van plan ze op termijn allemaal te vinden en te fotograferen.

Ik ben mij er van bewust dat mijn aanpak waarschijnlijk geregeld tot verkeerde determinaties zal leiden. Aan de andere kant - gegeven de verwarring in de literatuur - zal dat niet heel veel afdoen aan het resultaat en mijn plezier en ik hoop dat van anderen duidelijk vergroten.

Aanpak

Deze site is deels gebouwd op eigen waarnemingen en foto's en deels op basis van literatuur (zie Bronnen en links).
Voor de ordening van de hoofdpagina volg ik [Wood II], voorzover het aannemelijk is dat soorten ook in Nederland voorkomen. P. rugosa is weggelaten omdat de soort zoveel op P. reprens lijkt dat identificatie voor een duiker onmogelijk is en is voorzover mij bekend nog niet in Nederland gevonden.
P. casmiana is wel opgenomen op aanname dat de soort waarschijnlijk voorkomt in Nederland, maar nog niet is gevonden. Het zelfde geld voor P. geimermassardi, dat waarschijnlijk recent (juni 2009) voor het eerst is gevonden (in onderzoek).
Als er niet expliciet staat dat het om een eigen waarneming gaat, komt de informatie uit de genoemde literatuur. De soort beschrijvingen zijn hier expliciet in. Het eerste deel is afgeleid uit de literatuur en het "Mijn waarnemingen" deel is precies dat.
Als er niet expliciet staat dat een foto door een ander gemaakt is, zijn het mijn eigen foto's.

Veel van de algemene informatie is ontleend aan [Ryland I], aangevuld met diverse andere bronnen
De gemelde synoniemen zijn overgenomen uit [Geimer&Massard], met een controle tegen en aanvulling met [Lacourt I]

De beschrijving van de soorten heb ik gestandaardiseerd met de volgende begrippen:

 1. Kolonievorm
 2. Vertakkingen van de zooiden
 3. Aanzien van de polypide of de kolonie
 4. Vorm van de polypide
 5. Stand van de polypide
 6. Aantal tentakels per polypide
 7. Leefmilieu
 8. Overige opmerkingen

Open vragen

Behalve vele praktische vragen die opkomen tijdens het bestuderen van bryozo n en het ontwikkelen van deze site, zijn er ook fundamentelere vragen waar ik mee worstel: