De belangrijkste begrippen

Switch to English
English

  1. Introductie
  2. Weblog
  3. Dank
  4. Bronnen en links
  5. Beschrijving methode
  6. Zoeken

Deze pagina geeft een overzicht van de veel gehanteerde begrippen. Een significant deel komt uit [Ryland].
Eerst komen de meer belangrijke begrippen. De completere lijst volgt daaronder.

De belangrijkste begrippen

Begrip Omschrijving
Cystide (kystis = cel / zak)
Zooide wand - woonkoker
Hybernacula 'Slapende knop' of 'overlevingskapsule' - een taaie bruine onregelmatig gevormde kapsule waarin een knopvorm van een zooide 'slaapt' of overwintert en wacht op betere tijden. Vergelijkbaar met maar niet gelijk aan statoblasten.
Wordt gevormd door een aangepaste zo ide met een iets dikkere chitine wand
E n verschil met statoblasten is dat die een wand uit tw delen hebben, terwijl een hybernacula een wand uit n geheel heeft
Worden uitsluitend door Paludicella en Victorella soorten gemaakt en dus uitsluitend in zoetwater.
Lofofoor, Lophophoor (lophos = kam + phoreus = drager)
De basis van de tentakels. De vorm van de lophophoor bepaald de vorm van de tentakelkrans.
[Allman] "The sort of disk or stage which surrounds the mouth and bears the tentacula .."
Polypide (polypous = veelvoetig of getentakeld dier + eidos = gelijkend)
Terugtrekbare deel van de zooide
[Allman] ".. the retractable portion of the Polyzoa"
Stolon Gezamelijke basisbuis van waar uit de zooiden uitgroeien (alleen zeewater soorten)
Statoblast Statos = staand, inactief + blastos = knop
'Slapende knop' of 'overlevingskapsule' - een taaie kapsule waarin een knopvorm van een zooide 'slaapt' en wacht op betere tijden. Worden uitsluitend door Phylactolaemata soorten gemaakt en dus uitsluitend in zoetwater. Statoblasten worden gevormd zowel onder invloed van temperatuurdaling als onder invloed van voedselschaarste.
Statoblasten bestaan uit twee chitine 'kleppen'die samen een capsule maken en de eimassa omsluiten.
Bij sommige statoblasten is er een extra buitenste laag - de periblast en die soms een gas-gevulde annulus vormt, die de statoblast in staat stelt te drijven (sessoblast)
Periblast Een extra buitenste laag van een statoblast, die soms een gas-gevulde annulus vormt, die de statoblast in staat stelt te drijven
Zooid(e) Kolonie. Elk dier in de kolonie is een kloon van het oorspronkelijke zo id (dier)
Zooid(e) E n enkel dier, deel van een kolonie

Een meer complete lijst

Begrip Omschrijving
Ancestrula Primaire zooide (of zooiden) dat/die als eerste uit een ei of een statoblast of hybernacula ontstaan
Annulus Onderdeel van statoblasten van sommige soorten dat bestaat uit een gas gevulde ring die zich onder een extra chitine laag van de statoblasten (periblast) bevind. De annulus stelt de statoblast in staat te drijven
Asexuele knopvorming Groei van een kolonie (vorming van meer zooiden), zonder sexuele voortplanting, door insnoering / knopvorming. Nieuwe zooiden zijn klonen van de eerdere zooiden.
Autozoide Een zo ide die w l een tentakelkrans bevat
Staat typisch op een stolon (kenozoide)
Nooit bij zoetwatersoorten. W l bij V. pavida
Bryozoa, Bryozo n, Bryozoans Zoophyten met mond en anus
Cilia Zweephaartjes - staan op de tentakels en brengen gezamelijk door gesynchroniseerde beweging een waterstroom op gang.
Coenoecium [Allman] ".. the common dermal system of a colony .."
Niet echt in gebruik
Coelomische holte Ruimte tussen het spijsverteringskanaal en de lichaamswand
Cystide (kystis = cel / zak)
Zooide wand - woonkoker
Dichotome vertakking Streng regelmatige vertakking, op elk niveau op de zelfde manier
Epistome Een flap weefsel dat over de mond heen hangt. Komt voor bij sommige soorten
[Allman] "The Epistome is a perculiar valve-like organ which arches over the mouth in most of the fresh-water genera."
Floatoblast Statoblast met een drijfring, waardoor hij aan het oppervlakte gaat drijven. Zorgt voor verspreiding van de soort over grotere afstanden. Naamgeving volgens [Mundy]
Fungoide Manier van beschrijven van de vorm - lijkt op een schimmel.
Ook wel vergeleken met een grasveld
Zo iden staan nauw op elkaar.
Voorbeeld: P. fungosa
Funiculus (funis = touw)
Koord van mesenchymaal weefsel van de maag naar de basis van de zooide of, in sommige soorten, door de basis heen naar het gezamelijke stolon
Geweivormige vertakking Onregelmatige regelmatige vertakking, op 'hogere' niveaus (verder van de oorsprong) kleinere takken
Hermaprodie, hermafrodiet Zowel man als vrouw sexe in n dier of kolonie
Hybernacula 'Slapende knop' of 'overlevingskapsule' - een taaie bruine onregelmatig gevormde kapsule waarin een knopvorm van een zooide 'slaapt' of overwintert en wacht op betere tijden. Vergelijkbaar met maar niet gelijk aan statoblasten.
Wordt gevormd door een aangepaste zo ide met een iets dikkere chitine wand
E n verschil met statoblasten is dat die een wand uit tw delen hebben, terwijl een hybernacula een wand uit n geheel heeft
Worden uitsluitend door Paludicella en Victorella soorten gemaakt en dus uitsluitend in zoetwater.
Introvert Tentakel omhulsel dat de tentakels bedekt wanneer ze ingetrokken zijn
Kenozoide Zo ide die g n tentakelkrans heeft, maar als gezamelijke verbinding/basis dient.
Heet ook wel stolon.
Nooit bij zoetwatersoorten. W l bij V. pavida
Lofofoor, Lophophoor (lophos = kam + phoreus = drager)
De basis van de tentakels. De vorm van de lophophoor bepaald de vorm van de tentakelkrans.
[Allman] "The sort of disk or stage which surrounds the mouth and bears the tentacula .."
Mesocoel Lichaamsholte binnen de lophophoor
Metacoel Lichaamsholte buiten de lophophoor; de lophophoor heeft een eigen interne holte)
Periblast Een extra buitenste laag van een statoblast, die soms een gas-gevulde annulus vormt, die de statoblast in staat stelt te drijven
Polypide (polypous = veelvoetig of getentakeld dier + eidos = gelijkend)
Terugtrekbare deel van de zooide
[Allman] ".. the retractable portion of the Polyzoa"
Polyzoa Bryozoa (synoniem)
Pylorus Vernauwend deel van de maag
Sessoblast Statoblast zonder een drijfring, waardoor hij f op de plaats van ontstaan vastgehecht blijft f naar beneden zakt. Zorgt voor behoud van de huidige blijkbaar gunstige locatie n uitbreiding in de buurt. Naamgeving volgens [Mundy]
Spijsverteringskanaal Kanaal van mond, via pharynx, slokdarm (oesophagus), maag, darm en rectum naar de anus
Stolon Gezamelijke basisbuis van waar uit de zooiden uitgroeien (alleen zeewater soorten)
Statoblast 'Slapende knop' of 'overlevingskapsule' - een taaie kapsule waarin een knopvorm van een zooide 'slaapt' en wacht op betere tijden. Worden uitsluitend door Phylactolaemata soorten gemaakt en dus uitsluitend in zoetwater. Statoblasten worden gevormd zowel onder invloed van temperatuurdaling als onder invloed van voedselschaarste.
Superneurale pore Kleine opening aan de basis van de twee meest dorsale (rugwaardse) tentakels, waar het ei doorheen gaat naar de buitenwereld
Tentakel(s) E n enkel uitsteeksel van een lophophoor - een lophophoor is opgebouwd uit tentakels
Zooid(e) Kolonie. Elk dier in de kolonie is een kloon van het oorspronkelijke zo id (dier)
Zooecium (zoon = dier + oikion = huis)
niet-polypoide deel / skelet dat achterblijft als zooide sterft
Zooid(e) E n enkel dier, deel van een kolonie