Methode zoeksleutel Nederlandse zoetwater bryzoën

Switch to English
English

 1. Introductie
 2. Weblog
 3. Dank
 4. Bronnen en links
 5. Beschrijving methode
 6. Zoeken

Inleiding

Deze pagina geeft een overzicht van de door mij ontwikkelde methode en definities voor het beschrijven van zoetwater bryozo n.
Een complete lijst met begrippen is hier te vinden.

Voor de beschrijving van een zoetwater bryozo n soort gebruik ik een aantal 'gebieden' met een aantal daarbij behorende begrippen. Deze zijn verder uitgewerkt in de volgende tabel met de volgende hoofdonderdelen.

 1. Kolonievorm
 2. Vertakkingen van de zooiden
 3. Aanzien van de polypide of de kolonie
 4. Vorm van de polypide
 5. Stand van de polypide
 6. Aantal tentakels per polypide
 7. Leefmilieu
 8. Overige opmerkingen
Gebied Begrippen Uitleg Voorbeelden Voorbeeld
Kolonievorm Boomvormig Kolonie vertakt en vrijstaand of hangend en niet gelatineus boomvormig boomvormig boomvormig F. sultana
P. emarginata
P. fruticosa
Kruipend Kolonie buizen volgen de ondergrond
Zo iden niet dicht opeengepakt
kruipend kruipend P. casmiana
P. repens
P. fungosa
P. articulata
Hangend Kolonie heeft n punt van aanhechting en is vrij in het water hangend (niet-boomvormig) hangend hangend P. repens
C. mucedo
Korstvormig Zo iden dicht opeengepakt en in n vlak het substraat volgend
Heet ook wel fungo de: "lijkt op een schimmel"
Ook wel vergeleken met een grasveld
Zo iden staan nauw op elkaar
korstvormig p. fungosa korstvormig P. magnifica P. fungosa
P. repens
P. magnifica
Knolvormig Zo iden dicht opeengepakt en niet in n vlak
Kolonie heeft een ruimtelijke figuur, zoals een bol of een spindel
knolvormig P. magnifica knolvormig P. repens knolvormig P. fungosa P. magnifica
P. fungosa
soms P. repens
Rupsvormig De kolonie is rupsvormig
Ook wel bandvormig genoemd
Een kleine kolonie is een cirkel
rupsvormig C. mucedo
Zakvormig De kolonie is zakvormig
Kan onregelmatig, lobbig zijn
zakvormig - L. crystallinus L. crystallinus
Bossig Structuur rommelig
Zooiden groeien alle kanten op, ook door elkaar heen
Alleen voor niet-gelatineuze soorten
bossig P. articulata
Vertakkingen van de zooiden
- de manier waarop de kolonie vertakt (meerdere benaderingen)
Regelmatig Dichrotoom
Streng regelmatige vertakking, op elk niveau op de zelfde manier
regelmatig vertakt regelmatig vertakt F. sultana
P. articulata
Onregelmatig Geweivormig
Onregelmatige vertakking
op 'hogere' niveaus (verder van de oorsprong) kleinere takken
onregelmatig vertakt P. repens
P. fungosa
Niet vertakkend De kolonie is solide niet vertakt niet vertakt niet 
				vertakt C. mucedo
P. magnifica
L. crystallinus
Open Structuur van de zooide buizen goed te zien open structuur open structuur open structuur open structuur F. sultana
P. repens
P. fruticosa
P. emarginata
P. articulata
Gesloten Zo iden nauw aaneengesloten
structuur van de zooide buizen niet goed te zien
gesloten 
			structuur gesloten 
			structuur P. fungosa
P. repens
Verkleefde takken In combinatie met boomvormig of kruipend
Zooide buizen smelten (deels) samen als ze parallel lopen
verkleefde 
			takken P. emarginata
Niet-verkleefde takken In combinatie met boomvormig of kruipend
Zooide buizen smelten nooit samen; zijn altijd duidelijk los
Niet-verkleefde takken Niet-verkleefde takken open structuur F. sultana
P. fruticosa
Aanzien van de polypide of de kolonie
- het uiterlijk van de zo ide
Bekleed Zooide wand bekleed met zandkorrels, diatomee schalen en/of ander materiaal Bekleed F. sultana
Glad Zo ide wand glad (niet bekleed) glad P. articulata
C. mucedo
P. magnifica
Geleiachtig Zooide deel van 'klomp gelatine' Geleiachtig Geleiachtig P. magnifica
C. mucedo
L. crystallinus
Chitineglans Zooide wand heeft een keverrugschild achtige glans
nooit in combinatie met Bekleed
Chitineglans P. articulata
Gerimpeld Zo ide wand heeft duidelijke rimpels of ringen rond de zooidemond Geringd - H. punctata H. punctata
Gestippeld Zo ide wand heeft duidelijke stippels of vlekken Gestippeld - H. punctata H. punctata
Transparant Zo ide wand (vrijwel) transparant Transparant H. punctata
P. magnifica
P. geimermassardi
Ondoorzichtig Zo ide wand ondoorzichtig (en is niet bedekt) Ondoorzichtig F. sultana
Stevig Zo ide lijkt stevig Stevig F. sultana
P. emarginata
Broos Zo ide lijkt broos / kwetsbaar / iel Broos P. fruticosa
Vorm van de polypide Rond Tentakel krans is (vrijwel) rond Rond Rond F. sultana
V. pavida
Hoefijzervormig Tentakel krans is hoefijzervormig
Ook wel U-vormig genoemd
Hoefijzervormig Hoefijzervormig C. mucedo
P. fruticosa
P. magnifica
P. repens
Stand van de polypide
- de manier waarop de polypide uit de cystide komt
Eindstandig Op de top / aan het einde van een zooide 'tak' Eindstandig Eindstandig F. sultana
P. fruticosa
P. emarginata
Zijwaarse uitmonding Opzij uit de zooide / niet aan het einde van de zo ide Zijwaards P. articulata
Ergens uit cystidebuis Meerdere uitmondingen uit n buis (van gefuseerde zooiden) Ergens uit cystidebuis P. repens
Ergens uit kolonie Van toepassing op niet-buisvormige (gelatineuze) kolonies Ergens uit kolonie Ergens uit kolonie P. fungosa
C. mucedo
P. magnifica
Aantal tentakels per polypide tentakel krans Laag Minder dan 10 tentakels per polypide Tentakels per polypide laag V. pavida (8)
Gemiddeld Meer dan 10 en minder dan 50 tentakels per polypide tentakel krans Tentakels per polypide gemiddeld Tentakels per polypide gemiddeld F. sultana (16 - 30)
P. articulata (10 - 20)
P. casmiana (< 50)
P. emarginata (30 - 60)
P. fruticosa (30 - 60)
P. geimermassardi (30 - 40)
Hoog Meer dan 50 tentakels per polypide tentakel krans Tentakels per polypide hoog C. mucedo (80 - 100)
L. crystallinus (60 - 70)
P. magnifica (50 - 80)
H. punctata (40 - 70)
P. fungosa (< 70)
P. repens (40 - 70)
Leefmilieu Zoet water Zoet stilstaand of licht stromend water - eutrofie maakt niet uit Zoet leefmilieu Zoet leefmilieu C. mucedo
F. sultana
P. magnifica
Schoon zoet water Zoet stilstaand of licht stromend water - weinig vervuiling Schoon zoet leefmilieu H. punctata
Brak water Proefbaar en soms variabel zout gehalte Brak leefmilieu V. pavida
Overige opmerkingen Onderscheidende eigenschappen die niet al beschreven zijn Voorbeeld: veelal bovenop het substraat Voorbeeld bovenop C. mucedo