Nieuwe of bijzondere vondsten

Switch to English
English

  1.  

Laatste aanpassing: 27-12-2009

Cristatella mucedo nog actief bij 3 °C

Bij een winterse duik in het Veenmeer te Tynaarlo vond ik binnen 35 minuten en verspreid over circa 50 meter meer dan 10 kolonies Cristatella mucedo met nog actieve poliepen. De watertemperatuur was 3 °C!.
Ik ben, ondanks bijna 100 koud water duiken (beneden 10 graden) nog niet eerder actieve kolonies van C. mucedo tegengekomen. Deze waarneming klopt ook niet met de literatuur. Lees hier meer.

P. magnifica op nog twee plaatsen gevonden

Gisteren bereikte mij het bericht dat P. magnifica op nog twee plaatsen in Nederland is gevonden, namenlijk het Sweelinckpark in de Sweelincklaan te Tilburg en in de Piepertkolk in Zwartsluis.
De vondst in Tilburg was door de heren D. Hamers en R v/d Oetelaar. Er was daar sprake van vele kolonies.
De foto hieronder is met dank aan Dhr. H. Hamers.

Pectinatella magnifica op de kant

Cristatella mucedo statoblasten hebben een vlies rondom

Met speciale belichtingstechnieken kan zichtbaar worden gemaakt dat er een vlies rond de statoblast zit dat uitsteekt voorbij de uitsteeksels.
Voor zover mij bekend is dit de eerste keer dat dit vlies beschreven wordt. Noch [Mundy], noch [Wood_II], noch een andere literatuur bron heeft deze beschreven.
De vraag is waar dit vlies voor dient. Mogelijk versterkt het het drijfvermogen van de statoblast door gebruik te maken van de oppervlaktespanning van het wateroppervlak. Mogelijk verlengt het het vermogen tot drijven, indien het gas uit de annulus na relatief korte tijd ontsnapt en het drijfvermogen van de annulus verminderd.
Ook is het de vraag waar de uitsteeksels voor dienen. Gangbaar wordt aangenomen dat ze dienen ter verankering van de statoblast aan bijvoorbeeld waterplanten of vogelveren. Het kan ook zijn dat de werkelijke functie is om het vlies uit te spreiden zodat het optimaal in contact komt met het wateroppervlak.

Cristatella mucedo statoblast

Voor meer details zie hier.

Bryozoën zuigen voedsel naar binnen

Bestudering van microscopische video's van P. articulata laat zien dat voedseldeeltjes die in de buurt van de mond komen actief naar binnen worden gezogen en daarna doorgeslikt. De volgende korte video (1,5 MB) laat dat zien.
Voor meer video's van P. articulata zie de foto pagina.

P. fungosa in kruipende vorm!

Op de wanden van een duiker, waar een sloot onder een weg doorgaat, vond ik P. fungosa kolonies, zowel in klassieke klompige vorm en 'grasveld' vorm als IN KRUIPENDE VORM. Duidelijk los van elkaar liggende rood-bruine buizen met hier en daar een poliep. Volgens de literatuur komt P. fungosa niet in deze vorm voor. Op vele andere plekken op de zelfde muur waren kolonies te vinden die duidelijk w l P. fungosa waren en andere bryozo n heb ik niet getroffen. De poliepen waren duidelijk te klein voor P. repens en de andere soorten komen al helemaal niet in aanmerking.
Zie voor foto's de P. fungosa pagina!

Pectinatella magnifica gefotografeerd in Nederland!

Na eerdere vondsten van statoblasten van P. magnifica door Waterschap Hunze en Aa in de Oostermoervaart in Zuidlaren, zijn nu ook meerdere kolonies gevonden en gefotografeerd.
Dit is voor het eerst in Nederland!
Zie voor meer foto's de serie achter de eerste pagina.

P.magnifica