Determinatie van soorten

Switch to English
English

  1. Introductie
  2. Weblog
  3. Dank
  4. Bronnen en links
  5. Beschrijving methode
  6. Zoeken

Hulpmiddelen

Complementair aan dit overzicht van eigenschappen van soorten is er een zoeksleutel / determinatie tabel die, in tegenstelling tot de gangbare zoeksleutels voor bryozo n, is bedoeld voor veldwaarnemingen en voor determinatie aan de hand van macrofoto's die tijdens verldwaarnemingen gemaakt zijn. Om die reden worden de determinatie kenmerken op basis van statoblasten genegeerd. Als er statoblasten zichtbaar zijn op een macrofoto, dan zijn die waardevol aanvullend determinatie materiaal.

De zoeksleutel / determinatie tabel en ook de onderstaand overzicht van eigenschappen van soorten is gemaakt aan de hand van duidelijk gedefinieerde begrippen.

Wat ook kan helpen is een vergelijking van de poliepen van de verschillende soorten

Tot slot zijn er een aantal voorbeelden van gemakkelijk te verwarren andere soorten (niet-bryozo n)

Overzicht van eigenschappen van soorten

Soort Kolonievorm Vertakking Kleur Aanzien Polypide vorm Polypide stand Polypide tentakels Opmerkingen
P. articulata Boomvormig, bossig Altijd onregelmatig vertakt
Nooit verkleving
Doorschijnend tot donker Glad, chitineglans Rond Zijwaardse uitmonding 10-20 Erg dunne zo iden
Vaak markante chitineglans
Cystide spilvormig
Monding van de polypide op kleine niet-eindstandige vierhoekige verhoging
V. pavida Kruipend Onregelmatig, open, niet-verkleefd ?? Glad? Rond Eindstandig 8 Veelal in brak water
Stolon kruipt en zooiden steken hieruit op
C. mucedo Rupsvormig, soms hangend Geen Bleek Transparant, glad, geleiachtig Hoefijzer In rijen langs de rand van de kolonie 80 - 100 Op substraat,
soms vrijhangend
F. sultana Boomvormig,
soms kruipend
Open, onregelmatig
niet verkleefd
Bruinig Bekleed, stevig, ondoorzichtig Rond Eindstandig 16 - 30 Zooiden zijn smaller
dan F. australiensis
L. crystallinus Kruipend, zakvormig Nooit vertakkend Helder kleurloos Geleiachtig, transparant Hoefijzer Ergens uit kolonie ( n kant) 60-70 Tentakels steken ver uit de kolonie
10 tot 20 zo iden vormen n kolonie
P. magnifica Korstvormig, knolvormig Geen vertakkingen Roodbruin tot bruin, soms gouden glans. Poliepen wit Glad, geleiachtig Hoefijzer Ergens uit kolonie ?? Vormt zeer grote kolonies, tot 2 m doorsnede
Kolonies zijn altijd uit duidelijk herkenbare rosetten van zo iden gevormd
Nooit in (snel) stromend water of bij temperaturen beneden 16 C
Onder water overheersen de poliepen - het lijkt een lobbig grasveld van relatief grote poliepen; alsof er veel C. mucedo kolonies tegen elkaar aan groeien
H. punctata Kruipend Weinig vertakt
Parallele buizen verkleven
Helder, lichtgekleurd tot transparant Glad, soms gerimpelde (geringde) cystidemonden Hoefijzer Ergens uit cystide buis 40-70 Geleiachtige heldere wand
P. casmiana Korstvormig / kruipend ?? ?? ?? Hoefijzer Ergens uit cystide buis Max 50 Dicht opeengepakte zooiden
De zooiden hebben veelal een dorsale kiel
P. emarginata Boomvormig, of kruipend
of grasveldachtig of compact (?)
Open, ??
deels verkleefd
Bruinig Bekleed (dicht), stevig Hoefijzer Eindstandig 30-60 Emarginatie niet altijd aanwezig
Cystiden zijn vaak aan de monding (bij de tentakelkrans) ingekerft
P. fruticosa Vrijstaand Open, regelmatig, niet-verkleefd Grauwbruin tot geelbruin Broos, bekleed? Hoefijzer Eindstandig 30-60 Kolonie altijd rechtop en aan slechts n of twee punten aan het substraat gehecht
Zooiden zijn driehoekig in doorsnede
Zooicum is tamelijk dun en bros
P. fungosa Korstvormig,
afhankelijk van ondergrond ook knolvormig
Nooit vertakt Roodbruin tot diepbruin
In sommige delen van de kolonie doorschijnend en helder
Glad (zo iden) Hoefijzer Ergens uit kolonie Max. 70 Vormt grote dichte sponsachtige kolonies tot enkele meters doorsnede
Cystide openingen liggen dicht tegen elkaar aan
P. geimermassardi Korstvormig ?? ?? ?? Hoefijzer ?? 30 - 40 Recent voor het eerst beschreven
P. repens Kruipend, knolvormig, korstvormig of hangend Onregelmatig, open Doorschijnend tot donker, bruinig Glad, soms chitineglans Hoefijzer Ergens uit cystidebuis 40-70 Ook bij fungoide vorm liggen de zooiden nooit naast elkaar
Schimmelachtige koloni n zeer onregelmatig, enkele kwabben en takken van de kolonie uitstekend (in tegenstelling tot P. fungosa)