Vergelijking van de poliepen

Switch to English
English

  1. Introductie
  2. Weblog
  3. Dank
  4. Bronnen en links
  5. Beschrijving methode
  6. Zoeken

De onderstaande tabel laat, voor zover beschikbaar, een foto zien van een poliep van elke soort (en het aantal tentakels per poliep).

Paludicella articulata Victorella pavida Cristatella mucedo Fredericella sultana Lophopus crystallinus
P. articulata (10 - 20) V. pavida (8) C. mucedo (80 - 100) F. sultana (16 - 30) L. crystallinus (60 - 70)
Pectinatella magnifica Hyalinella punctata Plumatella casmiana Plumatella emarginata Plumatella fruticosa
P. magnifica (??) H. punctata (40 - 70) P. casmiana (< 50) P. emarginata (30 - 60) P. fruticosa (30 - 60)
Plumatella fungosa Plumatella geimermassardi Plumatella repens
P. fungosa (< 70) P. geimermassardi (30 - 40) P. repens (40 - 70)
De foto van V.pavida is een uitsnede van een foto van Marco Faasse, met dank hier gebruikt.