Zoeksleutel Nederlandse zoetwater bryzoën

Switch to English
English

  1. Introductie
  2. Weblog
  3. Dank
  4. Bronnen en links
  5. Beschrijving methode
  6. Zoeken

Inleiding

Deze zoeksleutel / determinatietable is, in tegenstelling tot de gangbare zoeksleutels voor bryozoën, bedoeld voor veldwaarnemingen en voor determinatie aan de hand van macrofoto's die tijdens verldwaarnemingen gemaakt zijn. Om die reden worden de determinatie kenmerken op basis van statoblasten genegeerd. Als er statoblasten zichtbaar zijn op een macrofoto, dan zijn die meestal te slecht gedefinieerd om zinvol bruikbaar te zijn.
Voor laboratorium determinatie van statoblasten wordt o.a. [Wood] aanbevolen.
Deze determinatie sleutel zal vaak niet leiden tot een absoluut zekere determinatie; daarvoor is in veel gevallen aanvullend microscopisch onderzoek nodig.
Aan de andere kant is dit voor zover bekend de eerste determinatiesleutel die op veldwerk gericht is, waardoor onduidelijk is hoe zeker de determinatie kan zijn op basis van een dergelijke sleutel.

Naast de onderstaande zoeksleutel / determinatie tabel is er ook een overzichtstabel van soorten en hun eigenschappen. Deze zijn beiden gemaakt aan de hand van een set duidelijk gedefinieerde begrippen.

Wat ook kan helpen is een vergelijking van de poliepen van de verschillende soorten.

Tot slot zijn er een aantal voorbeelden van gemakkelijk te verwarren andere soorten (niet-bryozoën)

De zoeksleutel

Rood gekleurde velden geven in combinatie per soort de unieke kenmerken

Grijs gekleurde velden geven aan dat een eigenschap niet van toepassing is voor die soort

Paars gekleurde velden geven aan dat er nog uitzoekwerk nodig is.

Soort -> P. articulata V. pavida C. mucedo F. sultana L. crystallinus P. magnifica H. punctata P. casmiana P. emarginata P. fruticosa P. fungosa P. geimermassardi P. repens
Beschrijving \/
Kolonievorm   Boomvormig - - + - - + + - - -
Kruipend + + - + + + + + + +
Hangend - - + - - - - - - +
Korstvormig - - - - - + - + + - + + +
Knolvormig - - - - - + - - + - + - +
Rupsvormig - - + - - - - - - - - - -
Zakvormig - - - - + - - - - - - - -
Bossig + - - - - - - - - -
Vertakkingen van de zooiden
- de manier waarop de kolonie vertakt (meerdere benaderingen)
  Regelmatig + + + + ? ? + - ? -
Onregelmatig - + - - ? ? - + ? +
Niet vertakkend - - + - + + - - - - - - -
  Open + + + + + + + - + +
Gesloten + - + - + - - + + +
  Verkleefde takken - - - + ? + - - + -
Niet-verkleefde takken + + + - ? - + + - +
Aanzien van de polypide of de kolonie
- het uiterlijk van de zoöide
  Bekleed - - - + - - - ? + + - - ?
Glad + + + + + + ? - - + + ?
Geleiachtig - - + - + + - - - - - - -
  Chitineglans + - - - - - - - - - - - -
Gerimpeld - - - - - - + - - - - - -
Gestippeld - - - - - - + - - - - - -
  Transparant - - + - + + + ? - ? ? + ?
Ondoorzichtig + + - + - - - ? + ? ? - ?
  Stevig - - + + ? + - - ?
Broos + + - - ? - + + ? ?
Vorm van de polypide   Rond + + - + - - - - - - - - -
Hoefijzervormig - - + - + + + + + + + + +
Stand van de polypide   Eindstandig - + - + - - - ? + + ? ? -
Zijwaarse uitmonding + - - - - - - ? - - ? ? -
Ergens uit cystidebuis - - - - - - + ? - - ? ? +
Ergens uit kolonie - - + - + + - - - - - - -
Aantal tentakels per polypide tentakel krans   Laag - + - - - - - - - - - - -
Gemiddeld + - - + - - - + + + - + -
Hoog - - + - + + + - - - + - +
Leefmilieu   Zoet water + - + + + + + + + + + + +
Schoon zoet water - - - - ? - ? - - - - - -
Brak water - + - - - - - - - - - - -
Overige opmerkingen   Kruipende stolon Polypiden in rosetten.
Typerende rose plekjes
Kleine poliepen
Nauw aaneen
Grijzig aanzien