Plumatella fruticosa door de microscoop

UK flag
English

  1. Meer informatie
  2. Foto's
  3. Microscoop foto's en video's
  4. Statoblasten

Plumatella fruticosa heeft hoefijzervormige poliepen die uitsteken uit de top van de zooide.

Plumatella fruticosa

Deze uitsnede laat duidelijkde hoefijzervorm van de Plumatella fruticosa poliep zien met de dubbele rij tentakels. Ook is de mond ook goed te zien.

Plumatella fruticosa

Deze foto geeft een grotere mate van detail van een poliep. De versterking in de basis van de poliep als drager van de tentakels is duidelijk te zien.

Plumatella fruticosa

Deze foto geeft een ander aanzicht van de poliep.

Plumatella fruticosa

Ook P. fruticosa blijkt een vlies rond de basis van de tentakels te hebben. Mogelijk dient dit als bescherming als de poliep ingetrokken wordt, mogelijk is het extra 'huid' om dat intrekken mogelijk te maken. Het kan ook goed dat het vlies een belangrijke invloed heeft op de waterstroom en daardoor de vangkans van voedseldeeltjes vergroot.

Plumatella fruticosa

In zijaanzicht is de basis structuur van de poliep, de drager van de tentakels, goed te zien.

Plumatella fruticosa

De volgende 5 foto's laten het uitstoten van een faeces (poep) pakket zien. Ze zijn opgebouwd uit een collage van foto's van verschillende zooiden.
De eerste foto geeft het faeces pakket nog in de lichaamsholte van de zooide.

Plumatella fruticosa

De tweede foto geeft een detail van een net uitstekend faeces pakket.

Plumatella fruticosa

Op de derde foto steekt het pakket half uit de anus. Het is zo heel duidelijk dat de anus buiten de poliep is gelegen.

Plumatella fruticosa

De vierde foto is kort daarna - het faeces pakket is er bijna uit.

Plumatella fruticosa

Op de laatste foto is het pakket helemaal uitgeworpen.

Plumatella fruticosa

Deze foto laat statoblasten zien in het lichaam van een zooide.

Plumatella fruticosa

Op de volgende twee foto's is te zien dat de statoblasten zich op een rijtje ontwikkelen, de kleinste het diepst in de zooide holte gelegen.

Plumatella fruticosa

Plumatella fruticosa

Tot slot geeft de volgende foto een detail beeld van een volgroeide statoblast in de holte van een zooide.

Plumatella fruticosa

De volgende serie foto's laat het terugtrekken en weer uitstulpen van de poliep zien. Let op de beweegelijkheid van de kop van de zooide, die wordt dikker en verandert van stand terwijl de poliep uitstulpt. Het hele proces gebeurt binnen 1 minuut.

In de volgende serie is het uitstulpen van een poliep nog eens in nog meer detail te zien. Ook hier gebeurt het hele proces binnen 1 minuut.

Video door een microscoop

De video s zijn in wmv formaat en vereisen een compatible speler, zo als windows media player, om zichtbaar te zijn.
De video s zijn circa 30 - 60 seconden lang en 3 - 8 MB groot, niet echt geschikt voor een trage link


De eerste video (2,9 MB) laat een Plumatella fruticosa poliep zien tijdens de normale bezigheden. De poliep beweegt heen en weer en de tentakels bewegen.

De tweede video (5,7 MB) laat twee Plumatella fruticosa poliepen zien die zich uitstulpen.

De derde video (8,6 MB) laat een P. fruticosa poliep zien die worsteld met het wegwerken van een faeces pellet. Het wordt hier heel duidelijk van dat de anus buiten de poliep zit. Wat mij opvalt is hoeveel ruimte er naast de poliep binnen de wand van de zooide is en hoe flexibel de wand is.