Plumatella fungosa

Switch to English
English

  1. Meer informatie
  2. Foto's
  3. Microscoop foto's en video's
  4. Statoblasten

De gelige kleur van veel foto's wordt veroorzaakt door dat het water gekleurd is door veen/turf.

Volgens de literatuur P. fungosa groeit in fungoide (korst) of knol vorm en heeft nauw op elkaar gepakte zooiden

P. fungosa korstvorm

P. fungosa knolvorm

Ik vond P. fungosa in de zelfde vaart als ik P. magnifica vond, waar het als korst onder op een betonnen brugbalk op circa 20 cm diepte groeide
Terwijl ik foto's nam, moest ik mij met mijn benen vastklemmen om niet weg te drijven in de stroming

Plumatella fungosa

De volgende foto laat zien hoe nauw de zooiden van P. fungosa op elkaar groeien

Plumatella fungosa

Om duidelijk te maken wat het verschil is tussen P. fungosa en P. repens worden beide naast elkaar getoond
De tentakels van P. fungosa zijn kleiner en smaller vergeleken met die van P. repens
Verder hebben de P. fungosa kolonies vaak een wat grijzige aanblik en die van P. repens niet.

Hieronder worden ter vergelijk P. fungosa (links) en P. repens (rechts) getoond.

Plumatella fungosa

Plumatella repens

Sindsdien heb ik P. fungosa ook in een toevoersloot naar mijn favoriete duikmeer gevonden. In de sloot wil het na regenval flink stromen. De foto's hier onder zijn van kolonies die ik op een tak van een in het water liggende boom vond.
Op de rechter foto zijn een deel van de poliepen ingetrokken omdat ik een onhandige beweging maakte en daardoor een waterstroom veroorzaakte in combinatie met mijn camera die erg dicht bij de kolonie was.

P. fungosa

P. fungosa

Vooral de betonnen wanden van een duiker onder een weg bleken flink begroeid met P. fungosa. Op plekken waar een onregelmatigheid in het beton zat, vond ik mooie kolonies, zelfs vlak (10 cm) boven de zeer slibrijke bodem

P. fungosa op duiker-wand

Wat deze foto ook laat zien is dat P. fungosa ook in lossere 'kruipende' groeivorm voorkomt. Ik heb dit nergens in de literatuur kunnen vinden.

P. fungosa kruipend op duiker-wand

Nadere inspectie van de kolonie leert dat aan de rand ook uitlopers te vinden zijn.

P. fungosa kruipend aan rand kolonie

In meer detail zijn zelfs statoblasten in de kolonie buizen te vinden (bovenin).

P. fungosa kruipend detail

Dit is een foto van de locatie waar P. fungosa in kruipende vorm groeit, genomen vanuit het water.
P. fungosa groeit op de wanden onder de weg. De kolonies groeien op beide wanden over vrijwel de gehele lengte en van enkele centimeter onder het wateroppervlak tot vlak boven de bodem.

wand duiker

wand duiker

20 meter verderop hangt een boom deels in het water en op de in het water hangende takken groeit P. fungosa knolvormig (zie boven). Zo ook op andere bomen en struiken met takken in het water elders in deze sloot.

Locatie P. fungosa in knol vorm