Plumatella repens

Switch to English
English

  1. Meer informatie
  2. Foto's
  3. Microscoop foto's en video's
  4. Statoblasten

Plumatella repens in hangende vorm laat goed de gedeelde hoofdbuis met daaruit de polypiden opstekend zien. Deze foto maakte ik van een kolonie die onder een schuin in het water en deels onderwater staande boomstam. Let ook op de competitie om plaats met de zoetwaterspons. Eerder in het seizoen had op vrijwel de zelfde plaats ook een P. repens kolonie gestaan die eerst omgroeid en daarna overgroeid was geraakt door spons.

Plumatella repens hangend

In de volgende detail opname is de hoefijzervorm van de polypide goed te zien. Ook zijn de statoblasten in de gedeelde ruimte te zien.

Plumatella repens hangend

Plumatella repens komt ook in een 'fungoide' groeivorm voor. P. repens vormt dan dichte plakkaten op een vlakke ondergrond. De verwarring met P. fungosa is dan gemakkelijk, maar P. repens is opener van structuur - de polypiden staan minder dicht op elkaar gepakt. Ik maakte deze foto van de onderkant van een plank die ik eerder schuin in de grond had gezet om een 'kunstmatig rif voor byrozo n' te maken.
Deze en ook de volgende foto zijn niet helemaal scherp - binnenkort beter.

Plumatella repens fungoide vorm

De uitsnede van een foto met P. repens in fungoide vorm laat goed de opener structuur zien n de buisvormige cystiden die P. repens herkenbaar maken.

Plumatella repens fungoide vorm detail

De volgende extremere uitsnede laat goed zien dat P. repens een hoefijzervormige polypide heeft.

Plumatella repens polypide

Dit is hoe P. repens er uitziet kort nadat er een verstoring heeft plaatsgevonden, in dit geval een duiker die te abrupt bewoog en een waterstroom op gang bracht. Alle polypiden zijn ingetrokken.

Plumatella repens ingetrokken polypiden

De volgende 5 foto's zijn voorbeelden van P. repens kolonies. Klik op een foto voor een vergroting.

P. repens kolonie voorbeeld P. repens kolonie voorbeeld
P. repens kolonie voorbeeld P. repens kolonie voorbeeld
P. repens kolonie voorbeeld P. repens kolonie voorbeeld

De randen van een P. repens kolonie zijn rommelig. Aan de rechter kant is een andere byrozo te zien, vermoedelijk F. sultana.

Plumatella repens kolonie rand